Mały Biznes

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia", współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Okres realizacji: od 1 czerwca 2012 r. do 31 stycznia 2014 r.